Back to Fidelity Bank Nigeria Plc. 69, Enu Owa Street, Lagos Island, Lagos, Nigeria