Back to First City Monument Bank Plc. 22, Idoluwo Street, Idumota, Lagos Island, Lagos, Nigeria