Back to Fidelity Bank Nigeria Plc. 32, Isa Williams Street, Lagos Island, Lagos, Nigeria