Back to Fidelity Bank Nigeria Plc. 18, Idumagbo Avenue, Lagos Island, Lagos, Nigeria