Back to Enterprise Bank Limited. 14, Obun-Eko Street, Idumota, Lagos Island, Lagos, Nigeria