Back to Ecobank Nigeria Plc. 54, Adeola Odeku Street, Lagos Island, Lagos, Nigeria