Back to Diamond Bank Plc. 71, Enu Owa Street, Enu Owa, Lagos Island, Lagos, Nigeria