Back to Diamond Bank Plc. 23A, Mamman Kontagora House, Marina, Lagos Island, Lagos, Nigeria